Vuokra-radonmittarit

Tarkista kotisi radonpitoisuus radonmittarilla

Radon on näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, jonka on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää. Maaperän radon tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Maaperän lisäksi radonia erittyy myös talon alla olevasta kalliosta ja täytemaasta, sekä peruslaatan ja kantavien rakenteiden mineraalipohjaisista materiaaleista, kuten betonista ja kevytbetonista. Radonpitoista ilmaa virtaa sisätiloihin enemmän talvella kuin kesällä. Talvella ei myöskään tuuleteta kuten kesällä ja radonmittaus suositellaan tehtävän talvella.

Säteilyturvakeskuksen ohjeet

- Mikäli huoneilman radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi.
- Mikäli mittaustulos on 200 - 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee muun muassa ilmanvaihdon parantamista ja muita helposti tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa.
- Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus on riittävä.
 
HUOM! Nämä raja-arvot viittaavat yhden vuoden keskiarvolukemaan.

Ramon 2.2 radonmittari on helppokäyttöinen ja mittausarvot saat jo 48 tunnin kuluttua!

Allergia-apu myy ja vuokraa Ramon 2.2 radonmittareita.

Lue lisää
Järjestys: