Lämpökuvaus

Onko asunnossasi vetoisuutta ja korkeat lämmityskulut tai epäiletkö rakennusvirheitä ?

Asunnon lämpövuotokohdat ja kylmäsillat kannattaa tutkia, sillä ne aiheuttavat energianhukkaa ja heikentävät asumisterveyttä ja viihtyvyyttä. Vuotokohdat aiheuttavat usein lattiavetoa ja niiden kautta sisäilmaan voi kulkeutua mm. silmiä ja hengitysteitä ärsyttäviä mineraalivillakuituja ja radioaktiivista radonia. Ilmavuodot ja kylmäsillat saattavat tuottaa vakavia vaurioita myös talon rakenteille, sillä kosteus tiivistyy niiden kohdalla helposti rakenteisiin, josta puolestaan voi pahimmassa tapauksessa seurata kosteus- ja homevaurioita.

Lämpökamerakuvausta käytetään asuinrakennuksissa paikallistamaan muun muassa:

- eristeiden puutteet ja kylmämäsillat
- ilmavuodot
- mahdolliset kosteusvauriot (kaikkia kosteusvaurioita ei havaita lämpökuvauksella)

Tarjoamme palveluna lämpökuvauksen perusraportin, sisältäen havainnolliset kuvat sekä lyhyen kirjallisen raportin.

Perusraportti soveltuu hyvin kun haluat todeta matalat pintalämpötilat tai tarkistaa mahdolliset kylmäsillat ja eristevirheet. Sen avulla selviävät myös mm. lattialämmityskaapelien sijainnit ja mahdolliset ylikuormitetut sähköjohdot.

Ulko- ja sisäilman välisen lämpötilaeron tulee rakennevuotoja ja kylmäsiltoja kuvattaessa olla vähintään 15º C.

Käyttöesimerkki: Lämpökamerakuvaukset asuntokaupan apuna:

Jos olet ostamassa tai myymässä taloa, niin kauppojen helpottamiseksi ja asunnon kunnon takeeksi lämpökuvaus on suositeltavaa. Lämpökuvausraportti on erittäin hyvä näyttö talon vaipparakenteen kunnosta. Tällainen raportti osoittaa talon mahdolliset vuotokohdat tai eristevauriot, jotka voivat alentaa asumisviihtyvyyttä ja lisätä turhia lämmityskustannuksia. Näin sekä ostaja että myyjä ovat tietoisia rakennuksen kunnosta.

Lämpökamerakuvauksen (työn osuuden, ei matkakuluja ym.) voi laittaa verotuksessa kotitalousvähennykseksi. Vähennyksen saa rakennukseen tehtävien toimenpiteiden pohjaksi tehdystä lämpökamerakuvauksesta. Uudisrakentamisen tai asunnon laajentamisen yhteydessä tehdystä kuvauksesta vähennystä ei saa.

Taloyhtiöt, pyytäkää tarjous lämpökamerakuvauksista!Är era värmekostnader höga, lider ni av drag i lägenheten eller misstänker ni brister i isoleringen?

Med hjälp av värmefotografering kan problemens orsak och behovet av åtgärder undersökas. Värmefotografering används i byggnader för att lokalisera

- värmeläckage dvs köldbryggor och brister i isoleringen
- drag och luftläckor
- fuktskador (med reservation)

Vi erbjuder grundrapport för värmefotografering, som innehåller beräkning av temperaturindex, med åskådliggörande bilder och en kort rapport.

Grundrapporten är lämplig exempelvis då du vill lokalisera värmeslingor i golv eller överhettad elkabel, lokalisera låga yttemperaturer eller vill göra en förundersökning av möjliga köldbryggor eller fel i isoleringen. Rapporten innehåller även en beräkning av temperaturindex (TI) och åskådliga bilder av ytor, med låga yttemperaturer. Enligt "Anvisning om boendehälsa" (Social- och hälsovårdsministeriets handbok 2003:2) skall temperaturindexet överstiga den försvarliga nivån, TI = 61 %.

Värmefotograferingen utförs av ITC certifierad värmefotograf (ITC nr 2014FI42N003).

Exempel: värmefotografering som stöd vid bostadsförmedling

Om du tänker köpa eller sälja ett hus, rekommenderas att värmefotografera huset för att bekräfta bostadens kvalitet och underlätta försäljningen. Värmefotograferingsrapporten är ett mycket starkt bevis över konditionen på byggnadens mantel. Rapporten visar eventuella läckage och fel i isoleringen, som kan sänka boendekomforten och förorsaka onödiga värmekostnader. På detta sätt är både köparen och säljaren medveten och byggnadens kondition.

Vi erbjuder service och rapport på svenska.

Lue lisää
Järjestys: