Mikrobitutkimus

Mikrobitutkimus voidaan tehdä näytteestä, joka on otettu sisätilojen pinnoille laskeutuneesta pölystä tai ilmanpuhdistimen hiukkaskerääjästä. Jos huoneistossa on havaittavia merkkejä kosteusvaurioista, voidaan näyte ottaa myös materiaaleista.

Pölynäytteet toimitetaan laboratorioon, jossa näytteestä alysoidaan sen keräämisen aikana sisäilmassa esiintyneet mikrobit ja muut hiukkaset. Laboratoriossa näytteet tutkitaan sekä mikroskopoimalla, että viljelynä. Laboratorion tutkimusraportti kertoo mikrobien lajiston ja määrän, jonka perusteella voidaan päätellä mahdollisen homevaurion olemassaolo. 

Pinnoilta kerättävä pöly saattaa olla hyvinkin pitkältä ajalta, jonka vuoksi tämän hetkisestä tilasta luotettavammin kertova näyte saadaan pitämällä LightAir ilmanpuhdistinta huoneistossa yhden-kahden viikon ajan. Kun puhdistimen hiukkaskerääjään on kertynyt näkyvä kerros pölyä, saadaan siitä ajantasainen näyte.

Ohjeita ajantasaisen mikrobinäytteen keräämiseksi:

Aseta LightAir ilmanpuhdistin lattialle siihen huoneeseen tai lähelle sitä paikkaa, jossa epäilet epäpuhtauksien olevan eniten tai jossa ihmiset kokevat oireita. Älä siirrä puhdistinta näytteen keräämisen aikana. Luotettavin tutkimustulos saadaan talvella, jolloin tuuletus on vähäistä ja ulkoilman itiömäärät ovat pieniä.
 

Näytteeseen vaikuttavien tekijöiden eliminointi on tärkeää.

Huonekasvit on siirrettävä toiseen tilaan, koska niissä ja erityisesti kukkamullassa voi olla homekasvustoa.

Pilaantuneita elintarvikkeita tai biojätteitä ei saa olla lähellä näytteen keräämispaikkaa.

Tila, josta näyte otetaan on siivottava pölystä ennen näytteenoton aloitusta. Näytteenoton aikana tilassa ei tule imuroida.

Ulkoilman homeitiöiden vaikutusta näytteeseen on hyvä ehkäistä suodattamalla sisään tuleva ilma. Jos ulkoilma tulee sisälle raitisilmaventtiileistä, kannattaa niissä käyttää Filtrete suodatinta.

Polttopuita ei saa säilyttää lähellä näytteenkeräämispaikkaa, mikäli on pienikin mahdollisuus, että ne ovat päässeet kostumaan jossakin vaiheessa, vaikka olisivatkin nyt kuivia.

Kaikki esineet, jotka ovat joskus kostuneet tai voivat vaikuttaa näytteeseen tulee poistaa siitä tilasta, josta näytettä kerätään.

Voit toimittaa meille myös materiaalinäytteitä laboratorioanalyysia varten. Materiaalinäyte otetaan puhtailla työkaluilla ja laitetaan puhtaaseen Minigrip pussiin. Pussi suljetaan huolellisesti ja siihen merkitään mistä näyte on otettu ja milloin. Näytteeksi riittää hyvin pienikin pala materiaalia.

 

Lue lisää
Järjestys: