Vuokraa radonmittari

{image:text}

Tarkista kotisi radonturvallisuus  

 - vuokraa radonmittari

Radon on näkymätön ja hajuton radioaktiivinen kaasu, jonka on arvioitu aiheuttavan Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää. Maaperän radon tunkeutuu asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Maaperän lisäksi radonia erittyy myös talon alla olevasta kalliosta ja täytemaasta, sekä peruslaatan ja kantavien rakenteiden mineraalipohjaisista materiaaleista, kuten betonista ja kevytbetonista. Radonmittaus suositellaan tehtävän talvella kun ei tuuleteta.

RADONMITTARIN VUOKRAUS on helppo ja edullinen tapa selvittää kotisi radonpitoisuudet. Vuokralaitteemme ovat helppokäyttöisiät ja ammattikäytössäkin käytettäviä RAMON 2.2 mittareita. Laitteen mukana saat käyttöohjeet sekä informaatiopaketin radonista.

Mittaustuloksen saa jo 2 vrk:n kuluttua.
Minimi vuokra on 30 €, jolloin saat mittarin käyttöösi 3 vrk:n ajaksi. Sen jälkeen lisävuorokaudet 5 €/ vrk.

Vuokrapaketti sisältää:

- Mittalaitteen
- Palautuspaketin, jos vuokraus postitse
- Käyttöohjeet
- Radon informaatiopaketin

Suomessa mittausajankohdaksi suositellaan talviaikaa, eli lokakuusta - huhtikuuhun.

Laitteen voi noutaa liikkestämme tai tilata postitse.

Postitoimituksen hinta on 25 €, sisältää myös palautuksen. Vuokra-ajaksi lasketaan ne päivät, jotka radonmittari on ollut asiakkaan käytettävissä (postipaketin oletetaan saapuvan perille lähetystä seuraavana päivänä). Postitoimituksissa peritään ennen vuokrausta 3 vuorokauden vuokra 30 €, edestakaiset postimaksut 25 € ja pantti 95 €, yhteensä 150 €. Panttisummasta vähennetään vuokra käyttövuorokausien mukaisesti (lisävrk on 5 €) ja loput summasta palautetaan asiakkaalle kun laite on palautettu ehjänä.

Stuk:n ohjeet (Säteilyturvakeskus)

- Mikäli huoneilman radonmittaustulos ylittää 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee ryhtymään toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi.
- Mikäli mittaustulos on 200 - 400 Bq/m3, Säteilyturvakeskus suosittelee muun muassa ilmanvaihdon parantamista ja muita helposti tehtäviä korjauksia, jotta radonpitoisuutta voitaisiin alentaa.
- Mikäli huoneilman radonpitoisuus alittaa 200 Bq/m3, huonetilan radonturvallisuus on riittävä.

HUOM! Nämä raja-arvot viittaavat yhden vuoden keskiarvolukemaan.

Nyt voit myös vuokrata mittarin verkkokaupan kautta, linkki vuokraa radonmittari.